Under Construction

Mafuaaga mo le Tasi -

Ekalesia Soofaatasi Asi i Ausetalia

Papatisoga ma Fesoʻotaiga i le Gagana Samoa -

Ekalesia Soofaatasi Asi i Ausetalia

Tapuai i le Gagana Samoa

All Together Service ma le Talisuaga a le Alii

Aso Sa Muamua o le Fasina - 8:30 am

Tapuai i Isi Aso Sa - 10:30 am

Punaoa i le Gagana Samoa