Under Construction

Mafuaaga mo le Tasi -

Ekalesia Soofaatasi Asi i Ausetalia

Papatisoga ma Fesoʻotaiga i le Gagana Samoa -

Ekalesia Soofaatasi Asi i Ausetalia

Tapuai i le Gagana Samoa

All Together Service ma le Talisuaga a le Alii

Aso Sa Muamua o le Fasina - 8:30 am

Tapuai i Isi Aso Sa - 10:30 am

Punaoa i le Gagana Samoa

119 Bardon Rd.Berrinba Qld 4117

PO Box 114 Kingston Qld 4114

07 3808 3509 

office@lcmuc.org.au

LINKS

www.ucaqld.org.au

www.southmoreton.org.au

  • Grey RSS Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Google+ Icon

© 2023 by HARMONY. Proudly created with Wix.com